Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SOLARITY SRL, titular al proiectului „Construire centrala electrica fotovoltaica (CEF) Crângu Ursului, împrejmuire teren si racord la rețeaua electrica in municipiul Râmnicu Sărat, nr. cad. 37862, jodelul Buzău””, arunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău – continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centrala electrica fotovoltaica (CEF) Crângu Ursului, împrejmuire teren si racord la rețeaua electrica in municipiul Râmnicu Sărat, nr. cad. 37862, jodelul Buzău” propus a fi amplasat in municipiul Râmnicu Sărat T26, P8,9,10,11, nr. cad.37862, T26, P8,9,10,11,

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, jodelul Buzău in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro.

Tags :
Distribuie :

Lasă un răspuns